Organisatie

Stichting Proef Noordenveld
Festival Roden Proeft is een samenwerking van de Zakenkring Roden en de Vereniging voor Volksvermaken Roden, ondergebracht in de stichting Proef Noordenveld. De stichting heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel en heeft zichzelf daarom verplicht jaarlijks een jaarverslag en de jaarcijfers te overleggen aan de Zakenkring Roden en de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Het bestuur bestaat uit vijf leden waarvan twee leden worden aangesteld en ontslagen door de Zakenkring Roden, twee leden worden aangesteld en ontslagen door de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Het vijfde lid wordt benoemd door het zittende bestuur.

Lammert Kalfsbeek Voorzitter
Bart de Vries Penningmeester
Peter Hut Secretaris
Bertjan Stadman Bestuurslid
Cobie Buist Bestuurslid

Organisatie Festival Roden Proeft
De organisatie van het Festival Roden Proeft is in handen van een grote werkgroep waar vanuit meerdere commissies worden aangestuurd.

 

PR & Communicatie Lammert Kalfsbeek, Cobie Buist en Geerke Spandaw-Heijs
Horeca, Facilitaire Zaken en Aankleding Bertjan Stadman en Peter Hut
Financiën Bart de Vries
Programmering Lammert Kalfsbeek, Cobie Buist en Ids Dijkstra
X